سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرده از سمانه پاکدل به‌دلیل نشر اکاذیب و عدم اصلاح آن و جلوگیری از تکرار اینکار شکایت شده است.