سردار آزمون بعد از موضع‌گیری‌های دشمن شاد کن و پستی که در اهانت به استاد دانشگاه شریف گذاشت...

حالا در یک حرکت عجیب و ضد ملی دیگر زیر پست حامد اسماعیلیون برای اخراج سفرای ایران اعلام رضایت کرده!