سلام

امشب که فیلم مهران مدیری رو تو اخبار دیدم شاخ درآوردم از تعجب. طرف همون روزای اول لگدش و زده به نظام و رفته. حالشو کرده خارج دیده خبری نیست برگشته. حالا واسه ماسمالی قضیه یه فیلم سوزناک گذاشته از خودش که کذا و کذاو حتی عذرخواهی و غلط کردمم توش نیست که چی؟؟؟؟

تابلو ازش خواستن بیاد اینا رو بگه از اخبار رسمی هم پخش کنن که یارو وجه اش موجه بشه تا بشه دورهمی رو پخش کرد کارای جدید بسازه و...

غیر اینو چطور باور کنیم وقتی مذهبی و انقلابیا تو خود رسانه ملی تریبون ندارن! چرا دکتر حسن عباسی یه بارم دعوت نشد تلویزیون و خیلی آدمهای متعهد دیگه؟