این توئیت به محمد فاضلی؛ مشاور فرهنگی پزشکیان در میزگرد فرهنگی منتصب شده اما پس از مدتی فاضلی آن را تکذیب کرده! در این توئیت از پزشکیان انتقاد شده و او کوته قامت نامید شده است!

قطعا در روزهای آینده صدق و کذب ادعای فاضلی از باب این توئیت مشخص خواهد شد اما آنچه از نحوه رفتار الوات‌گونه و متوحشانه فاضلی در استودیوی شبکه ۲ و توجه نکردن به توصیه پزشکیان و مهمتر از آن پرت کردن هاشف به سمت میز پزشکیان برمی‌آید؛ بی‌صداقتی فاضلی است و با توجه به نوع رفتارش، احتمال اینکه این متن متعلق به وی باشد دور از ذهن نیست!