ملیکا زارعی، راحله امینیان، ستاره‌سادات قطبی و... از مجریان تلویزیونی که دعاگوی معجزه‌ای از امام رضا علیه‌السلام هستند.

حامد کاشانی و هادی صلح‌جو از مجریان تلویزیونی...

سانحه۳

مجید یراقبافان و محمدرضا باقری از مجریان تلویزیونی و دعا برای خادم‌الرضا و خادم ملت..

سانحه۲