وحید جلیلی قائم‌مقام صداوسیما در مراسم تجلیل از ناوگروه ۸۶ خبر از تصمیم برای تولید مجموعه‌ای برای این ناوگروه داد. جلیلی گفت فیلمنامه سریال ناوگروه ۸۶ ارتش در مراحل پایانی است.

.