نرجس احمدی /قطع درختان، حتی درخت خشکیده‌ای که تنه‌اش خاطره‌ای را ثبت کرده باشد از تکیه‌ی دستی خسته از راه، تلخ است؛ قبول. اما این موج مثلِ‌هربار دستوری، بی‌فکر، بی‌سند، احساسی و توأمان با غرض‌ورزی‌های سیاسی که به راه افتاده علیه شخص شهردار تهران از رضای‌کیانیانِ معلوم‌الحال تا امیرجدیدی و بهناز جعفری و که‌وکه...، آن‌هم با یک عکس قدیمی از سال ۹۷ که روزنامه مطبوع‌شان در دولت مطبوع‌شان منتشر کرد و در باقی جراید بازنشر شد، بلبشوی جدیدی است!

اینکه بدون صحت‌سنجی عکسی را که متعلق به سال‌ها پیش است را بازنشر کرده و منتصب به سیاست‌های غلط شهردار فعلی در قطع درختان کنید نوعی توهین به شعور مخاطب است. البته توهین به شعور مخاطب مدت‌هاست مرام بازیگرانی از شما باسابقه‌تر و چهره‌تر شده است، مرام غلطی که پرویزخان پرستویی و آقارضای کیانیان و... مدت‌هاست گاه‌گاهی با نشر اخبار دروغ که حتی ارتباطی به مملکت خودمان هم ندارد، تنها متلاطم کردن ذهن مخاطب را در پی دارد!

دلمان می‌سوزد برای آن مخاطب ناآگاهی که چشمش به دهان این شبه‌هنرمندان است و با دنبال کردن صفحات بی‌ریشه‌ی این جماعت، نگاه و فکر و موضع‌گیری‌هایش درباره دین و دنیا جهت می‌گیرد! کاش مسئولی کمرِ همت می‌بست برای جلوی این جماعت را گرفتن تا خانم جعفری بی‌دلیل خواهان جلوی دیگران را گرفتن نمی‌شد!