نرجس احمدی /۱۰ روز پیش مدیرعامل توانیر اعلام کرد:

 تبلیغ کولرهای ‌گازی در صداوسیما و رسانه‌ها ممنوع شد.

واکنش صداوسیما به آن: زرشک!