سیدمحمدجواد قزوینی روحانی شیعه فعال در آمریکاست که سال‌ها در امر تبلیغ در آمریکا فعال بوده است. جنیفر لوپز خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی صفحه این روحانی را دنبال می‌کند و این امر واکنش‌های زیادی را بدنبال داشته است.

ماجرای دنبال کردن صفحه این روحانی توسط لوپز و دنبال نکردن لوپز توسط این روحانی، سبب تعجب مخاطبان و تولید پیام‌های طنز در صفحه محمدجواد قزوینی شده است!