سلام

متاسفانه دستگاه های نظارتی بسیار ضعیف و منفعل عمل می کنن.

الان این خانم فرشته حسینی رو از کشور اخراج کنن. یعنی انقدر بد بخت شدیم که یک خارجی تو کشور ما آزادانه داره علیه امنیت ملی ایران کار میکنه؟!!