ملیسا باررا با انتشار چند مطلب و ویدیو از برخورد پلیس با تظاهر کنندگان نوشته: نیویورک نمی‌تواند کتابخانه‌هایش را تا آخر هفته باز نگه دارد اما میلیون‌ها دلار را در یک شب در حقوق اضافه کاری پلیس خرج می‌کند تا از شر دانشجویانی که در محوطه دانشگاه خود نشسته‌اند رهایی یابد!

او همچنین در مطلبی دیگر، نوشته هر بار که یک جنبش اعتراضی بزرگ در ایالات متحده رخ می‌دهد رسانه‌های حاکمیتی، دستگاه‌های سیاسی مرتبط و افراد در سراسر کشور نشان می‌دهند که نمی‌دانند اعتراض واقعی چیست! اعتراضی که اخلال ایجاد نکند اصلاً اعتراض نیست یک رژه است، شما از رژه حمایت می‌کنید نه از اعتراضات!