مؤتمن کارگردان باسابقه سینما و تلویزیون با انتشار عکس‌هایی از اعتراضات دانشجویی دانشگاه‌های غرب نوشته: در ۷۶ سالی که از تشکیل حکومت صهیونیستی و اشغال سرزمین‌های فلسطین می‌گذرد چنین چیزی سابقه نداشته است جنبش گسترده‌ای در اعتراض به جنایت اسرائیل و قتل عام مردم غزه که طی شش ماه اخیر ۳۴ هزار کشته به جا گذاشته دانشگاه‌های آمریکا را فرا گرفته است از تگزاس تا کالیفرنیا از جورجینیا تا نیویورک...

امروز اسرائیل منفورتر از همیشه است و فلسطینیان احساس تنهایی نمی‌کنند.