نرجس احمدی /کاری نداریم که جولی و چستین امروز در چه‌حال هستند، چه پستی گذاشتند و چه توئیت کردند! حواس‌مان به ترانه‌ها و کتایون‌ها و هنگامه‌ها و افسانه‌ها و پانته‌آها و... است که حتی ذره‌ای آداب اجتماعی ندارند و امروز برای هم‌وطنان جولی و چستین که در دانشگاه‌های آمریکا به‌طرز وحشیانه‌ای مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتند و بازداشت شدند؛ نسخه‌ی لال‌مرگی پیچیده‌اند و با بی‌چشم و رویی و بی‌صفتی تمام آبروی ایرانی‌مان را به فنا دادند..!