خبر رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال خبر خوبی برای همگان به ویژه خیرینی مثل محسن چاوشی است. چاوشی پستی برای دریافت کمک هزینه درمان برای کودکی سه ساله منتشر کرده و پس از آن اخباری مبنی بر رایگان شدن درمان کودکان رسید که گفته شده؛ از امروز کلیه بیمارستان‌های دولتی و واحد‌های مرتبط دانشگاه مکلف هستند پذیرش، بستری، اعمال جراحی، اقدامات تشخیصی–درمانی و ترخیص کودکان زیر ۷ سال بیمه‌شده را به‌صورت رایگان انجام دهند.