ژیلا صادقی با انتشار عکس‌هایی از فرودگاه دبی و وضعیت آشفته آنجا و سرگردانی مسافران، نوشته؛ «این تصویر یک کشور پیشرفته است که ادعای قطب شدن تو دنیا رو داره»

«اگر فرودگاه ایران بود پیرهن عثمانمون می‌کردند»