شهاب حسینی که در مراسم نمایش فیلمش با تعدادی از طرفداران زن خود دچار حاشیه شد، از آنان خواسته که به دلیل عدم ایجاد محدودیت برای مراسمی چون اکران‌های مردمی و فرش قرمز آثار سینمایی به آنچه که عرف اجتماعی جامعه تلقی می‌شود، پایبند باشند!