«مسعود نجابتی» به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخاب شد. نجابتی، هنرمند، طراح گرافیک و خوشنویس معاصر است.

انیمیشن «بچه زرنگ» نیز به عنوان پروژه برگزیده انتخاب شد.