حضور مردم سراسر کشور در راهپیمایی روز قدس کم‌نظیر و شاید بی‌نظیر بود اما چهره‌ها گویی در دنیای دیگری به سر می‌بردند..

پست و استوری‌هایی که شاید از سر صداقت، شاید عقب نماندن از قافله مردم ایران و جهان، یا تبعیت از سلبریتی‌های مشهور و آزاده جهان، حتی تحت تاثیر سایر هم‌صنفی‌ها و حتی مطالب سفارشی و... نمودی در تشویق مردم برای حضور در راهپیمایی جهانی روز قدس نداشت! همان مردمی که دم از همراهیشان می‌زدند... به هر علتی که چهره‌های فعال در فضای مجازی پست و استوری‌ حمایتی از مردم غزه و یا در نکوهش جنگ زدند، در فضای حقیقی به عمل نیانجامید... اما این احتمال وجود دارد که در ساعات و روزهای آینده و با مشاهده تظاهرات گسترده مردم جهان و همراهی هنرمندان آنان، بازهم برخی از چهره‌ها در صفحه‌هایشان دست به قلم شوند!