بازیگران اصلی فیلم سینمایی « آناتومی یک سقوط» که برنده بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی اسکار ۲۰۲۴ شد، با پیکسلی که پرچم فلسطین روی آن نقش بسته بود روی فرش قرمز اسکار حاضر شدند.

از طرفی حامیان فلسطین مقابل سالن برگزاری مراسم اسکار ۲۰۲۴، با در دست داشتن نوشته‌ای تحت عنوان «نه به اسکار در طول یک نسل کشی» تجمع کردند.