کاری ندارم یک شخصیت علمی در یک کنسرت که از حال و هوای آن مشخص هست عده‌ای مفنگی و مست‌اند، چه می‌کند و دلیل رفتار سلبریتی گونه‌اش چیست؟!

 یا رفتار یک عده در این مکان به تبعیت از بقیه است و شاید هم نمی‌دانند چه میکنند ولی میکنند...

یا همچنین عقده این جماعت از سمیعی به دلیل عدم تأیید ضربه به سر مهسا امینی‌ست یا همکاری با حکومت ایران یا...

هرچه که هست...

نکته مهم رسوا شدن هرچه بیشتر و عمیق‌تر طرفداران جنبش دروغین زن‌زندگی‌آزادی‌ست که هر چه زمان می‌گذرد آلودگی‌های درونیشان بیشتر بیرون میریزد! آیا از چنین افرادی میتوان انتظار فرهنگ و تمدن و حفظ اصالت داشت؟ یا یک لحظه تصور جابجایی حکومت فعلی را با این تفکر

داشت؟!

برای تماشای فیلم مربوط به این مطلب وارد کانال اخبار جهان هنر شوید.

https://eitaa.com/roubesh