ساترا با اعطای مجوز به سکوهای «سریا فیلم»، «منابع آموزشی هنر و رسانه»، «سرزمین آموزش»، «شگفت‌انگیزان»، «شبکه جهانی تعزیه»، «فیلم نیک»، «سینما همراه» و «مالی ایرانیان» تعداد سکوهای دارای مجوز از این سازمان را به ۴۳۷ سکو رسانید.