«علی صبوری» بلاگر و بازیگر تلویزیون که اخیرا فیلم همراهی بادیگاردهای او حاشیه‌ساز شده بود، مشمول تخفیف حکم زندان به نظارت با پابند شد. وکیل صبوری گفته؛ پس از مراجعه موکلم به بیمارستان در سال۱۳۹۹ و درگیری با مأمور پلیس و پزشک کشیک بیمارستان، در نهایت پلیس از شکایت خود رضایت داد و قرار شد تا موکل بنده به تحمل دو فقره حبس ۴ماهه (در مجموع ۸ماه) محکوم شود. در نهایت قاضی رای داد تا علی صبوری از ترفیعات قانونی و‌ قضایی این قانون بهره‌مند شده و به زندان نرود و تحت نظارت الکترونیک (پابند الکترونیک) قرار بگ

یرد.