اعتراض تند هستی مهدوی به پرداخت نشدن دستمزدش در سریال نمایش‌خانگی "آکتور"، هستی مهدوی یکی از بازیگران اصلی مجموعه آکتور با انتشار متنی مدعی شده که پس از یک سال از شکایت از تهیه‌کننده این سریال هنوز دستمزد خود را بابت بازی در این سریال دریافت نکرده است!

 مهدوی نوشته: آقای مجید کریمی که بر صندلی صنف تهیه کنندگان سینما نشسته‌اید، جواب تلفن من رو میدهید یا نه؟ طلب من رو از مثلا آقایون سریال آکتور (مجید مطلبی و محسن زاهد و مهدی بدرلو) میگیرید یا نه؟