«من به علت نقشی که ما در نسل‌کشی غزه داشته‌ایم از این که اهل انگلستان هستم، بیزارم.» این جمله نوشته روی لباس هنرمند مشهور انگلیسی است که در اعتراض به حمایت انگلستان از نسل‌کشی در غزه، نشان پادشاهی خود را به سطل زباله انداخت. «کاترین همنت»، هنرمند و طراح انگلیسی که به خاطر طراحی تی‌شرت‌های سیاسی مشهور است و عالی‌ترین نشان پادشاهی انگلستان (CBE) را از آن خود کرده، با انتشار ویدیویی در اعتراض به نقش انگلستان در نسل‌کشی غزه نشان پادشاهی خود را به سطل زباله انداخت!