بنظر من نباید برمیداشتن، چطور وقتی فیلم و عکسشون تو تلویزیون پخش میشه اشکالی نداره ولی حالا که جریان مهسا امینی پیش اومده از ترسشون جبهه گرفتند وگرنه تو حالت طبیعی اصلا چیزی نمی‌گفتند. حتی اگر اون شخص کشف حجاب هم کرده مهم نیست مهم اینه نشون بدیم با همین حجاب به اینجایی که هستند رسیدند.

پس اقتدارشون کجا رفته تا یکی یه حرفی میزنه فوری  کوتاه میان!؟