رئیس سازمان صداوسیما: نزدیک‌ به ۱۴۰۰ مناظره در طول این روزها ضبط شده است و مناظره‌های ضبط شده در رسانه ملی پخش می‌شود. در هر حوزه ای نامزد ها به ۷ پرسش پاسخ داده اند و درباره هر سوال به مدت ۲ ساعت اظهار نظر کردند.

امکان پخش برنامه ها از تلوبیون نیز برای همه نامزدهای انتخاباتی فراهم است.