تصویرسازی
هنرمند: سمیه کشاورز

نام اثر: ایران همیشه جاویدان

منبع: کانال برای ایران در ایتا | https://eitaa.com/foriran1401