پوستر
هنرمند: حسین براتی

نام اثر: میجوشه تو رگ هر ایرانی . خون حاج قاسم سلیمانی

منبع: کانال برای ایران در ایتا | https://eitaa.com/foriran1401