چندی پیش ژیلا صادقی در برنامه تلویزیونی علیه خانواده پهلوی صحبت کرد و این صحبت‌ها به مذاق مدعیان آزادی بیان و طرفداران پهلوی خوش نیامد و اقدام به تهدید وی در فضای مجازی کردند!