از پوستر جشنواره تئاتر ۴۲ رونمایی شد، این پوستر با شعار امید، نشاط و همدلی نوید شروع به کار جشنواره تئاتر فجر امسال را می‌دهد.