دو بازیگر هالیوودی که حمایت از فلسطین برایشان به ظاهر گران تمام شد، دست از حمایت برنداشتند و اغلب مطالبی که در صفحات خود منتشر می‌کنند به موضوع فلسطین و افراد همفکرشان اختصاص دارد. 

این روزها دفاع از مردم مظلوم فلسطین آبروبخش است، چه ملیسا باررا و سوزان سراندون و باقی چهره‌های خارجی باشند و چه شجاع خلیل‌زاده ایرانی باشد که یک حرکت ساده‌ی خوشحالی نکردن پس از گل به فلسطین، نامش را بین کاربران عرب و ایران پرآوازه کرده است.