عکسی که از لغو نمایش خانه امن در حال انتشار است مربوط به گذشته است. یعنی زمانی که نمایش بدلیل عدم استقبال مردم و عدم خرید بلیط لغو شد و مهناز افشار دست پیش گرفت و گفت بدلیل احترام به یهودیان اجرا را لغو کردند!! در هر حال این نمایش در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ لغو شد و پس از آن نیز خبری از اجرای جدید منتشر نشد. خسرانِ مهمتر از لغو نمایش خانه امن، برای مهناز افشار و حتی فرخ‌نژاد عدم امکان حضورشان در جشنواره فجر است!

زیرا لغو نمایش، در مقابلِ اجازه نداشتن برای حضور در فجر (و تکرارِ خاطرات سال‌های گذشته و ژست گرفتن مقابل عکاسان و شرکت در فوتوکال جشنواره )و... که تقریبا برنامه هرساله اینان بود، هیچ است. و مهناز افشار این را بهتر از هرکسی می‌داند و قطعا افسوسش را می‌خورد!