نرجس احمدی /خانم توسلی این تصاویر مربوط به آخرین آمار شیوع افسردگی در جهان از معتبرترین سایت آماری دنیا "World Population Review" است آیا نیاز به ترجمه و تبیین دارد یا اساساً انتشار مطالب نفرت‌پراکنانه و سیاه‌نمایی سایت‌های اصلاح‌طلب نیاز به داشتن سواد کافی ندارد؟!

اینکه شما مدام عنوان می‌کنید که افسرده‌اید و از زندگی سیر شده‌اید، نیاز شما برای مراجعه به یک روانپزشک حاذق را نشان می‌دهد. پیش‌تر از این هم از سر دلسوزی نگران بودیم و به شما توصیه کرده بودیم فکری به حال خود کنید، امیدواریم به پوچی محض نرسیده باشید. به عقل و انصاف نزدیک‌تر است اگر بیماری روحی‌‌ای که خود مدعی آنید را به جامعه تعمیم ندهید. تصویری که در صفحات مجازی برخی چهره‌ها دست به دست می‌شود آماری‌ست که مشابه آن درباره آمار خودکشی، بیماری‌های مختلف، افسردگی و... هرساله منتشر می‌شود. جز سیاه‌نمایی محض، خودتحقیری، تشویش اذهان عمومی، القای ناامیدی و نفرت پراکنی میان هم‌وطنان‌مان علت دیگری ندارد!