معصومه عمرانی /پولاد کیمیایی ادعا کرده مطلب توهین‌آمیز منتسب به وی جعلی بوده و در حال پیگیری در مراجع ذیربط است! بررسی‌ها نشان می‌دهد احتمال ساختگی و جعلی بودن مطلب پایین است. در هر صورت، بررسی کیفیت و صحت و سقم ماجرا برای دادستانی که وعده پیگیری قضایی توهین‌کنندگان به شهدا و مردم را داده، به سهولت امکان‌پذیر است.