علیرضا قزوه در برنامه به افق فلسطین: چقدر یک انسان می‌تواند کثیف باشد که روزی ورزشکار ملی این کشور بوده ولی امروز توییت می‌زند و پست می‌گذارد و به شهدای کرمان کنایه می‌زند و از شهادتشان ابراز خوشحالی می‌کند!