وزیر ارشاد، رئیس سازمان سینمایی و دبیر جشنواره فیلم فجر حادثه تلخ کرمان را تسلیت گفتند. محمدمهدی اسماعیلی، محمد خزاعی و مجتبی امینی هر یک در پیام‌هایی جداگانه به خاک و خون کشیده شدن مردم بیگناه کرمان را تسلیت گفتند.