مهیا هاشمی /قلاده‌های سرخ روایتی متفاوت از دل تاریخ با نگاهی جدید و امروزی را به نمایش می‌گذارد. نویسنده نمایش قصد بازخوانی تاریخ را نداشته بلکه با ظرافت زیادی شخصیت‌هایی از دل تاریخ انتخاب کرده و با قلم و نگاه دخترانه پر و بال داده تا به هدف مدنظر برسد. اثرگذاری چنین تئاتری از ساعت‌ها سخنرانی و کلاس اخلاق بیشتر است.

بازه زمانی و مکانی اجرای دوم: فرهنگسرای نیاوران، ۳۰ آذر تا ۲ دی ماه ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۵ بعدازظهر، فروش بلیط در بستر تیوال