رضا قریبی /فیلم‌های مستند تاریخی پای ثابت هر ساله جشنواره سینما حقیقت هستند. مستند «آذرآبادگان» یکی از این نوع فیلم‌های هفدهمین دوره از جشنواره است. این فیلم که درباره چگونگی شکل گیری و شکست فرقه دمکرات آذربایجان پس از اشغال ایران ساخته شده است، در حالت خوشبینانه! به علت «ضعف پژوهشی» نتوانسته عوامل اصلی خروج شوروی از آذربایجان را به درستی بیان کند و متاسفانه به صورت کلیشه‌ای و تکراری به «قهرمان‌سازی» از احمد قوام و «محمدرضا پهلوی» پرداخته است.

این مستند هیچ نقشی برای عامل اصلی خروج نیروهای شوروی از ایران یعنی «مرجعیت شیعه» و «مردم ایران» قائل نشده است. در صورتی‌که این قدرت نرم؛ یعنی باورهای مردم ایران بود که در آن مقطع توانست نقش اصلی را ایفا کند. یکی از دیگر ایرادات آذرآبادگان، مظلوم‌نمایی درخصوص شخصیت «سید جعفر پیشه‌وری» و تطهیر اوست. مستند به نقش پیشه‌وری در «تجزیه ایران» و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده بود، نپرداخته و علت شکست نیروهای «فرقه دموکرات» در برابر دولت مرکزی را عدم پشتیبانی دولت شوروی می‌داند؛ این در حالی است که تنفر مردم آذربایجان از اقدامات «ضددینی» اعضای فرقه و مقابله فرقه با مرجعیت شیعه، علت اصلی شکست پروژه تجزیه آذربایجان بود.