سیاست زدگی و یارکشی سیاسی در جریان فرهنگی وجود دارد! مبنای ما چند چهره سلبریتی نیست بیش از پنج هزار اعضای خانه سینما وجود دارد، برای فیلم و سریال درباره موضوع فلسطین تعداد بالایی افراد مشتاق وجود دارند که حاضرند کار بکنند. خانم برومند فقط نظرش را اعلام کرد ولی هجمه‌های زیادی علیه او صورت گرفت.