شبکه تلویزیونی منوتو خبر تعطیلی خود را منتشر کرد، اتفاقی که قابل پیش‌بینی بود، بهرحال ظاهراً شرایط جنگی روی اقتصاد مادرخرج این شبکه تاثیر منفی گذاشته است؟

تعدادی از هنرمندان به خبر تعطیلی منوتو واکنش نشان دادند، امیرمحمد زند گفته است: ای بابا طفلیا زورشون نرسید خوب رو بد و بد رو خوب نشون بدن پولشونو قطع کردن حالا این دلقک‌های بیسوادش کجا برن؟