خزاعی با انتقاد از بیانیه غلط انداز و شبهه‌آفرین از سوی عده‌ای تاکید کرد: کلیدواژه‌های مهمی همچون سینمای متفکر را نباید با اشاره به مصادیق ناهمگن تقلیل معنا داد. سینمای متفکر معانی بسیاری را در بر می‌گیرد. کنار هم‌چینی اسامی بزرگان و موج‌سواران سیاسی به اسم سینمای متفکر، اشتباه محض است.

وی گفت: هنرمند کسی است که خیلی از چیزهایی که مدیران نمی‌توانند ببینند، را می‌بیند و توان درک لایه‌های عمیق‌تر جامعه را دارد و از این رو، رسالتش سنگین‌تر است.