زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی:  اتهاماتی که به آقای یراحی نسبت داده شده شامل تشویق به فساد و فحشا موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات مجازات، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی موضوع ماده ۷۴۲ قانون مجازات، ترغیب و و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت موضوع بند (ب) ماده ۷۴۳ قانون مجازات و تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات مهم‌ترین این اتهامات هستند. ما درخواست آزادی آقای یراحی به قید وثیقه را مطرح کردیم که قاضی افشاری به عنوان رئیس شعبه، اعلام کرد که ظرف روزهای آتی درباره آزادی موکلم با قرار وثیقه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه، مهدی یراحی با قید وثیقه آزاد شد.