پس از پنج ماه سرانجام توافق اولیه نویسندگان هالیوود با استودیوها برای پایان دادن به اعتصابات صورت گرفته، اما بازیگران هالیوود همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. انجمن نویسندگان آمریکا گفته است این دستاورد «استثنایی و حامی حقوق نویسندگان» است.