این عنوان را کسی انتخاب کرده که زیبایی اقامه نماز در بحبوحه مفرح‌ترین آئین بازی‌ها در هانگژوی چین را دیده. خیلی هم خوب؛ آن‌چه خوب نیست بی‌توجهی مسئولین هانگژو درباره درنظر نگرفتن محیط مناسب انجام فرایض شرکت‌کنندگان مسلمان در محوطه مکان برگزاری بازی‌هاست. اما احتمالاً چین سلبریتی‌های غرغرویی ندارد؛ که وسط آن‌همه هزینه کردن‌ها و سرو صداها از بی‌کفایتی مسئولین برگزاری بازی‌ها چماقی بسازد برای خودتحقیری و نادیده‌گرفتن سایر توانمندی‌های کشورش!