معصومه عمرانی/ تعداد چهره‌هایی که عشق و ارادت به اهل‌بیت و فرهنگ ایرانی اسلامی در قلب آن‌ها وجود دارد کم نیست. اما متاسفانه همیشه این کفِ روی آب است که نمود بیشتری دارد. البته این به خودِ فرد هم بستگی دارد که تصمیم گرفته چقدر به عقایدش ببالد و برای آن هزینه کند. کاش دیگرانی هم که در قلبشان به این مفاهیم معتقدند عشقشان را فریاد بزنند... قطعاً نام و راه حسین(ع) برکت هنر و کارشان خواهد...