المیرا شریفی‌مقدم ضمن انتقاد از روزنامه هم میهن گفت: حتی اگر از لحاظ ارزش‌های خبری هم نگاه کنیم این خبر می‌توانست در روزنامه قرار بگیرد.

در این روزنامه‌ هیچ خبری از اتفاق امروز یعنی شهادت حاج قاسم سلیمانی کار نشده!

از رسانه‌های خارجی انتظار دشمنی وجود دارد چون پول می‌گیرند و وظیفه خود را انجام می‌دهند اما روزنامه‌های داخلی که با پول بیت المال و یارانه‌ای کار می‌کنند چرا؟؟

چرا چنین روزنامه‌ای در حال حاضر که کمتر کسی بابت خرید روزنامه پول پرداخت می‌کند با پول بیت المال می‌تواند فعالیت کند؟ آن هم چه فعالیتی!! ...