سروش هیچکس درخواست حمله نظامی به ایران کرده و رعنا رحیم‌پور مجری بی‌بی‌سی خطاب به این شخص گفته:

منشا چهارصد هزار دلار که برای NFT شما پرداخت شده را روشن کنید!!...

هیچکس از لیدرهای تجمع برلین نیز بوده است!