افشانی نوشته قابل توجه کسانی که روایت‌های قرآنی را باور نمی‌کنند، سپاه بزرگ ابرهه و فیل‌های تنومند و جنگجویان زبده با حمله ابابیل و سنگ‌هایی که بر سر آنها فرود آوردند در هم شکست. افشانی در استوری دیگری خبر روزنامه اطلاعات درباره پیام تبریک محمدرضا شاه بابت جدایی بحرین از ایران را منتشر کرده است.