چند روز پیش بود که مرجانه گلچین با انتشار ویدئویی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد و حالا با انتشار ویدئوی جدیدی گفت: قصد کناره‌گیری از بازیگری ندارم، دروغ ۱۳ بود!!!!