کریمی رذل نوشته: برای غذای نذری و شربت بری ولی انتقام سخت نصیبت بشه... آل ایوب در پاسخ او با انتشار استوری سال گذشته‌اش نوشته: هرچه بیشتر میگذره می‌فهمم آنچه آن روز گفتم برایت کم بود، خون آن غاصبان جنایتکار در رگ توست، کودکان را هم کشتن تو شاد شدی!